logo02
home03

ETP manifesteert zich als dienstverlenende partij voor ondernemingen die zich richten op de ontwikkeling of exploitatie van onroerend goed. Expliciet uitgangspunt is daarbij het innemen van de rol als partner en belangvertegenwoordiger daar waar vernieuwende techniek aan de orde is.

Technologie in woon- en werkomgeving neemt een toenemend belangrijke plaats in. Deze toename wordt zowel door vraag als aanbod gestuurd. Wensen en eisen van de gebruiker worden beinvloed door een verschuivende perceptie van wat heden ten dage mogelijk is. Technologie wordt dan synoniem voor comfort en veiligheid. Aanbieders van onroerend goed kunnen het eveneens toepassen als concept versterkend, onderscheidend element en als bijdrage aan efficiente exploitatie.

Deelgebieden van onze technische expertise: 

  • Infrastruktuur
  • Communicatie
  • Licht- en klimaatbesturing
  • Toegangsregeling
  • Beheer

Klik voor aanmelden beurs Beurs Domotica & Slim Wonen copyright